Navn
Håvard G Frøysa
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 34
Total 66
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 116 - Trippel-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 42 - Birdie 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 145 - Dobbel-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 161 - ACE !
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par