Navn
Nicolai Græsdal
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 32
Total 67
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 102 - Birdie
2Hull 24 - Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 34 - Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 145 - Dobbel-Bogey
6Hull 63 - Par 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 182 - Birdie