Navn
Eirik Knüver Presthus
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 33
Total 68
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 66 - Trippel-Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey