Navn
Daniel Moen
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 31
Total 68
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 76 - Trippel-Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par