Navn
Kjetil Åbø
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 33
Total 71
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 96 - Trippel-Bogey 18Hull 184 - Bogey