Navn
Christer "Gilbert" Ellenberger
Dato
2018-04-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10
Resultat importert fra DGMetrix result id 611714
# Hull Score      # Hull Score
Ut 26 Inn 28
Total 54
1Hull 13 - Par 10Hull 102 - Birdie
2Hull 22 - Birdie 11Hull 112 - Birdie
3Hull 33 - Par 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 142 - Birdie
6Hull 63 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 72 - Birdie 16Hull 164 - Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey