Navn
Nicolai Græsdal
Dato
2018-04-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10
Resultat importert fra DGMetrix result id 611714
# Hull Score      # Hull Score
Ut 28 Inn 33
Total 61
1Hull 13 - Par 10Hull 102 - Birdie
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 42 - Birdie 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 63 - Par 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 182 - Birdie