Navn
Tommy Nesse
Dato
2018-04-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10
Resultat importert fra DGMetrix result id 611714
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 34
Total 71
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 95 - Dobbel-Bogey 18Hull 183 - Par