Navn
Tristan Storm
Dato
2018-04-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10
Resultat importert fra DGMetrix result id 611714
# Hull Score      # Hull Score
Ut 42 Inn 32
Total 74
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 76 - Trippel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 95 - Dobbel-Bogey 18Hull 183 - Par