Navn
Nicolai Græsdal
Dato
2018-05-01
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 18
Resultat importert fra DGMetrix result id 611716
# Hull Score      # Hull Score
Ut 28 Inn 32
Total 60
1Hull 13 - Par 10Hull 102 - Birdie
2Hull 23 - Par 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 32 - Birdie 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 164 - Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 183 - Par