Navn
Nicolai Græsdal
Dato
2018-05-08
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
For de som vil: CTP hull 10 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 634326
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 31
Total 65
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 162 - Birdie
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 182 - Birdie