Navn
Tommy Nesse
Dato
2018-05-08
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
For de som vil: CTP hull 10 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 634326
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 32
Total 66
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 57 - Trippel-Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par