Navn
Jakob Kallestad
Dato
2018-05-08
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
For de som vil: CTP hull 10 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 634326
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 38
Total 72
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 134 - Bogey
5Hull 54 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey