Navn
Nicolai Græsdal
Dato
2018-06-05
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 1 (10 kr.) og acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 634332
# Hull Score      # Hull Score
Ut 25 Inn 30
Total 55
1Hull 12 - Birdie 10Hull 103 - Par
2Hull 22 - Birdie 11Hull 114 - Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 125 - Bogey
4Hull 42 - Birdie 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 142 - Birdie
6Hull 63 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 164 - Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 182 - Birdie