Navn
Tommy Nesse
Dato
2018-06-26
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10 og Acepott
Resultat importert fra DGMetrix result id 634336
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 31
Total 67
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 142 - Birdie
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par