Navn
Odd Martin Hansen
Dato
2018-06-26
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10 og Acepott
Resultat importert fra DGMetrix result id 634336
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 35
Total 69
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 113 - Par
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 132 - Birdie
5Hull 55 - Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 183 - Par