Navn
Christian Fotland
Dato
2018-08-14
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 700243
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 33
Total 70
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 34 - Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par