Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2010-09-07
Bane
Høst 2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Ace uten å være med i Ace-pott. Nedsig i opptur!
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 34
Total 65
1Søten4 - Par 10Ut av dalen7 - Par
2Mandobjørka3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen1 - ACE ! 13Dødmannshull3 - Par
5Lekeplassen3 - Par 14Kanalen4 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt5 - Par 16Einar4 - Par
8Klippen5 - Par 17Andedamen3 - Par
9Rotveltet4 - Par 18Hatten3 - Par