Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2010-09-08
Bane
Høst 2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 31
Total 61
1Søten4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Mandobjørka6 - Par 11Langs kirken5 - Par
3Dobbel mando2 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Dødmannshull2 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen2 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt3 - Par 16Einar4 - Par
8Klippen3 - Par 17Andedamen3 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Hatten3 - Par