Navn
Lene Nielsen
Dato
2010-09-14
Bane
Høst 2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
2xOB hull 14..
# Hull Score      # Hull Score
Ut 43 Inn 46
Total 89
1Søten5 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Mandobjørka7 - Par 11Langs kirken5 - Par
3Dobbel mando6 - Par 12HaugenHøyden6 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen8 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Langs vannet5 - Par
7Kirketårnet langt7 - Par 16Einar5 - Par
8Klippen3 - Par 17Andedamen4 - Par
9Rotveltet4 - Par 18Hatten6 - Par