Navn
Johnny Sognnes
Dato
2019-09-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
OBS starttidspunkt!
Resultat importert fra DGMetrix result id 874875
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 32
Total 68
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 113 - Par
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 145 - Dobbel-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 76 - Trippel-Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par