Navn
Lene Nielsen
Dato
2011-03-19
Bane
Høst 2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
OB hull 2, 6, 16.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 44 Inn 38
Total 82
1Søten4 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Mandobjørka7 - Par 11Langs kirken5 - Par
3Dobbel mando5 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Lekeplassen5 - Par 14Kanalen4 - Par
6Opp på haugen5 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt6 - Par 16Einar6 - Par
8Klippen4 - Par 17Andedamen3 - Par
9Rotveltet6 - Par 18Hatten5 - Par