Navn
Lene Nielsen
Dato
2011-05-03
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Gammelt utkast hull 17..
# Hull Score      # Hull Score
Ut 48 Inn 37
Total 85
1Hull 015 - Par 10Hull 104 - Par
2Hull 028 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 035 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 043 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 056 - Par 14Hull 145 - Par
6Hull 064 - Par 15Hull 155 - Par
7Hull 077 - Par 16Hull 164 - Par
8Hull 087 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 093 - Par 18Hull 184 - Par