Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2011-07-12
Bane
2011
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
For mange dobbel bogies i skogen
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 30
Total 64
1Søten4 - Par 10Ut av dalen5 - Par
2Mandobjørka5 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Lekeplassen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Kirketårnet langt6 - Par 16Einar3 - Par
8Klippen5 - Par 17Andedamen3 - Par
9Rotveltet3 - Par 18H-Atten4 - Par