Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2011-07-18
Bane
2011
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 30
Total 62
1Søten4 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Mandobjørka6 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando4 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Dødmannshull2 - Par
5Lekeplassen3 - Par 14Kanalen5 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Kirketårnet langt4 - Par 16Einar3 - Par
8Klippen3 - Par 17Andedamen2 - Par
9Rotveltet3 - Par 18H-Atten4 - Par