Spiss fleinsopp (Psilocybe semilanceata) er en psykoaktiv sopp som inneholder det psykedeliske stoffet psilocybin. Den vokser i åpent landskap (aldri i skog), på gjødslede plener og beitemarker.

Kjennetegn
Hatten er kjegleformet (klokkeformet), og har en karakteristisk spiss på toppen, som navnet tilsier. Bredde 1-1,5 cm, høyde 1,5-2 cm. Fargen kan variere fra veldig lys gul til mørk brun/grå, oftest sandgrå. I fuktig vær blir fargen mørkere og glinsende. Hattekanten er fint stripet.

Skivene under hatten er først gråaktige, senere purpurbrune.

Stilken er lys, ofte med brun-gule flekker/områder, og kan bli svakt blånende mot stilkbasis. Stilken er lang (4-9cm) og tynn (1-2mm). Karakteristisk for soppen er at stilken er bøyd, og i enkelte tilfeller også vridd.

Sporene ved skivene er 12-15 x 6-9 µm, glatte og ellipsoide. Sporepulveret er purpurbrunt.

Smak og lukt er nesten fraværende. Soppen opptrer som regel gruppevis med noen centimeters mellomrom, ofte på tuer.

 

Utbredelse
Spiss fleinsopp vokser i kjølige, tempererte soner og subarktiske soner over hele kloden. Den er også utbredt på det europeiske kontinentet, samt i Storbritannia.

Den vokser i hele fastlandsnorge og er vanlig nordover til Troms.


Kjemi
Felles for alle psilocybe-sopper er alkaloidene psilocybin og psilocin. Begge disse stoffene står oppført på narkotikalisten. I tillegg inneholder de små mengder av alkaloidene baeocystin og norbaeocystin.

 

Forvekslingsmuligheter
Spiss fleinsopp vokser i habitater der det også forekommer et stort antall andre sopptyper som kan likne utseendemesssig. Eksempler på dette kan være sitronkragesopp (Stropharia semiglobata), møkkfleinsopp (Psilocybe coprophila), hvit kjeglesopp (Conocybe lactea). En generell regel er at unge sopper kan være vanskelige å artsbestemme.

 

Virkning
Tørkede eksemplarer av spiss fleinsopp - (1-3 doser).

Tørket, spiss fleinsopp veier mellom 20 mg og 60 mg. Psilocybin-innholdet i soppen kan variere betydelig (fra 0,2% til 2% – høyest for unge eksemplarer). Da 4mg – 8mg psilocybin gir hallusinogene effekter hos mennesker, skulle 10 til 20 tørkede sopper á 40mg. gi tilsvarende effekt, men effekten kan altså variere betydelig.

Effekten av spiss fleinsopp kommer alt fra 15 til 60 minutter etter inntak, og rusen varer i fire til seks timer. Man får normalt ikke noe dagen-derpå-følelse.

Effekten av spiss fleinsopp kan variere, og er bl.a. avhengig av tidligere erfaring, omgivelsene, personlige forhold, livssituasjon og dosestyrke, hvorvidt man er i velkjente, trygge og komfortable omgivelser, grad av samtidig inntak av alkohol og andre rusmidler, og hvorvidt man er uthvilt.


Helserisiko
 Risiko for avhengighet og forholdet mellom aktiv og dødelig dose for en rekke psykoaktive stoffer

Psilocybin påvirker i liten eller ingen grad biologiske reseptorer som regulerer vitale funksjoner. Psilocybin er kroppslig veltolerert og fører ikke til skader på hjernen eller kroppen. Det er ikke dokumentert at bruk av psilocybinsopper eller andre psykedelika fører til nevropsykologiske problemer.

Det har ikke blitt rapportert om seriøse eller varige bivirkninger fra kliniske studier med psilocybin på 1950, 1960 og 1970-tallet. Mere nylig har det blitt gjort mange kliniske studier med psilocybin i Storbritannia, Sveits, Tyskland og USA i tilsammen over 370 personer, det har heller ikke blitt rapportert om seriøse eller varige bivirkninger etter administrasjon av psilocybin i disse studiene.

Nederlandsk politi rapporterer at bruk av psilocbinsopp verken er relatert til kriminalitet eller forstyrrer ro og orden. Nederlandske myndigheter (CAM) har konkludert med at risko ved psilocybinsopper er veldig lav og har foreslått fortsatt legal omsettning.

Psilocybin og andre psykedeliske substanser er ikke kjent å skape avhengighet, tvangsmessig bruk, eller abstinenssymptomer.

Flere internasjonale eksperter har rangert psilocybinsopper som mindre skadelig for den enkelte bruker og samfunnet enn alkohol, tobakk og en rekke andre vanlige rusmidler.


Ulovlig besittelse
Eksperter mener at psilocybin sopper er mindre skadelig for den enkelte bruker og samfunnet enn samtlige andre rusmidler.

I 2009 ble en mann fra Larvik, i Larvik byrett, dømt til å betale 5000 kroner i bot for å ha plukket, tørket og oppbevart 82 gram spiss fleinsopp, og for å ha spist fleinsopp regelmessig i 5 år. Retten la sterk vekt på at fleinsoppen var beregnet på eget bruk, og at den ble brukt som selvmedisinering mot vinterdepresjon.

I 2012 ble en mann fra Lillehammer dømt til 36 dager i fengsel for å ha oppbevart spiss fleinsopp. Politiet melder at mannen hevder han fikk de av en kokk, og skulle lage seg en gourmetmiddag. Politiet fant ingen koblinger mellom spiss fleinsopp og mat

 

 


Kilde: Wikipedia

Bildet er delt under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported-lisens og kilde er Alan Rockefeller