Styret i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb avholdt styremøte 08.03.17. Vi diskuterte Vestkysttour, baneendringer, rekrutteringsturnering, Stormcup mm.

Referat styremøte Stormkast 08.03.17.

 1. Godkjenning av innkalling
  Godkjent
 2. Dagsorden

Godkjent

 1. Hendelser relevant for klubben
  1. IceBowl

Roar Gjøsæter arrangerte Icebowl 2017. En representant fra styret var tilstede og rapporterte om en særs hyggelig turnering. Styret setter stor pris på Roar sin innsats.

 1. Kommunen klippet i parken       
  Kommunen har klippet i parken uten å gi beskjed til Stormkast. Dette medfører at en del endringer på banen er nødvendig.
 2. Orienteringer fra leder:
  1. Samarbeid med BSI-ultimate

Styreleder i BSI-ultimate og Stormkast har vært i kontakt med hverandre mtp. samarbeid mellom frisbeeklubbene i Bergen, på tvers av grener. Det er enighet om at et slikt samarbeid vil være stor interesse for begge klubbene.

                                                               i.      Hall-leie hos kommunen
BSI-ultimate har tatt ledelse ang å søke hall-tid i kommunens idrettsanlegg til høsten. Foreløpig svar er tilbakeholdent.

                                                             ii.      Stormkast- ultimate?

Det er behov for en ultimate klubb for utøvere som ikke er studenter i Bergen. Dermed ser begge klubbene på hvordan vi skal etablere en underavdeling av Stormkast som driver med ultimate.

                                                            iii.      Felles rekrutteringsturnering

Etter oppfordring av årsmøte har styret satt i gang bevegelser for å arrangere en lav-terskel rekrutteringsturnering, med et sosialt element til seg. BSI-ultimate er interessert i å arrengere dette sammen med Stormkast; altså vi ser for oss en tverr-grens turnering.

 1. Rekrutteringsturnering

Se punkt 4. iii.

 1. KlubbAdmin og konto-overføring

Det har gått noe tregt med overføring av disposisjonsretten fra forrige styret, til inneværende. Men prosessen er i gang og snart sluttført.

 1. Vestkysttour

Ang. Vestkysttour har Stormkast tradisjonelt hatt en nøkkelrolle som den største klubben diskgolfklubben på Vestlandet. Dette ansvaret har Stormkast tatt på seg i år også, og satt i gang dialog med de andre klubbene ang. årets Vestkysttour. Vi ønsker de samme klubbene som i fjor som samarbeidspartnere, i tillegg til Sandnes.

 

Styret har besluttet at Stormkast arrangerer en PDGA-sanksjonert C-tier, lørdag 08.april, som en del av Vestkysttour’en 2017. Dette blir en endagersturnering, uten finale. Hanna Hugosson er Turnerings Direktør (TD).

 

Til neste år bør det utarbeides faste rammer og en terminliste innen høsten 2017. Hanna Hugosson skriver et notat ang hva som bør være til stede i de faste rammene, basert på sin erfaring som TD.

 1. Baneendringer

Kommunen har vært å klippet i parken og potensialet til parken har blitt endret. Styret har dermed diskutert endringer på de ulike hullene, og komt frem til denne oversikten, som er ikke endelig eller i prioritert rekkefølge.

 1. Hull 1: Snakke med Frøysa, og Roar, evt. Flytte utkastet lenger frem
 2. Hull 2: Der må det gjøres noe. Mando må innføres. Evt. Flytting av kurv. Vått område.
 3. Hull 3: Roar har flyttet kurv.
 4. Hull 4: Evt. Trippel mando, kjøre ut spon. Utkastet må utarbeides
 5. Hull 5: Utarbeide grøften. Tidlig må det legges ut noe å gå på
 6. Hull 6: Muligheter for å flytte utkastfeltet
 7. Hull 7: Eventuelt klippe marken
 8. Hull 8: Tenke, tenke. Mindre farlig, erstatte det på lang sikt.
 9. Hull 9:
 10. Hull 10: Markere OB-linjen, hvite påler.
 11. Hull 11:
 12. Hull 12: Dobbelt utkast, bruke asfalten. evt. Flytte kurv bak høyre tre
 13. Hull 13: Det våte området er OB, og går direkte til DZ.
 14. Hull 14:
 15. Kirketårnhullet, avslutte kort etter tårnet. Potensielt.
 16. Hull 15: Sjekke statestikk etter 5 runder stormcup. Kvisthaugen bør ryddes. Det veltede treet må flyttes.
 17. Hull 16: Er fint.
 18. Hull 17: Par 4, flytte utkastet bak til krysset og kurven 5-10m bak til høyre og gjøre om til par 4.
 19. Hull 18: Flytte kurven opp på toppen og synlig.
 20. Vårdugnad
  1. Lynghaugparken 18.03
  2. Hetlevikåsen og Lynghaugparken 25.03
  3. Styremøtefrekvens og kalender, 1 gang hver 3. mnd.

24. mai, 18:00 hos Håvard

 September, Oktober, Januar

 1. Eventuelt
  1. Stormcup – oppstart 28.mars 18:00

                     i.      Premiering, 1000 kr i reisestøtte til diskgolfturnering 2018, må være medlem i klubben.