Før helgas kysttour kan det være greit å  ta en oppfrisking på sentrale regler som kanskje det ikkje er like nøye med på vanlige runder.

Det finnes også endel mer grundigere regelartikler som du kan lese her

Respekter andre

Unngå å snakke eller bevege deg når andre skal kaste.  Dette inkluderer å tørke disker, leite i baggen etter disker eller annet. 

Og når du står i ro, så stå faktisk i ro, ikke tripp eller stå og fikle med disk/handklede etc ...

 

Det er ikke lov å flytte eller bøye vekk greiner etc

 Når du kaster (og er på banen hellers) så har du ikke lov å bøye vekk greiner, trær eller andre planter og ting som var på banen da runden startet.

Det er lov å fjerne løse greiner som ligger i veien for deg der du skal stå å kaste, men det er alt.

 

 

'Fotfeil'

Ein av dei vanligste feila som folk gjere er korleis dei står i det dei kaster.   

På tee skal du stå på tee'n der den er veldefinert.  Du har ikke lov til å være i kontakt med noe utenfor tee når du slipper disken.

Er bare forkant av teen markert har du lov til å stå opptil 3 meter bak denne.

 

Senere skal du ha kontakt med bakken rett bak disk/mini når du kaster.  

  • Det er ikke lov å ha kontakt med disk/mini når du kaster.
  • Kontaktpunktet med bakken kan maks være 30 cm bak disk/mini (på lys blå linje) .  
    • Linjen er en forsettelse på en linje fra korg (ev mando) gjennom senter av disk/mini (blå linje).
  • Du kan ikkje ha kontakt med noke punkt nermere korg enn bakkant av disk/mini (stiplet linje).
  • Etter du har sluppet disken har du lov til å trå framfor tee eller bakkant av disk/mini (dvs, stiplet linje).

Untaket er på putt.

 

'Falling putt'

 En putt er definert som et kast fra innenfor 10 meter fra korg.

Reglene er de samme som beskrevet under 'Fotfeil', men med det untak at du ikkje har lov å trå framfor bakkant av disk/mini før du har "oppvist kontroll/balanse". Dvs, du skal være i stand til å gå bakover fra disken før du er i kontakt med noe nermere korg.

 

'Lost disk'

Skulle noken kaste vekk en disk så har en maks 3 minutter på å leite etter den.  Tiden starter i det alle på gruppen blir med å leite (noen på gruppen skal starte tidtaking vha klokke).  Om disken ikke blir funnet innen fristen må det kastes på nytt fra samme sted som tidligere og kasteren får ett straffekast. 

Det er ikke lov å leite i mer enn 3 minutt.

 

Scoreføring

På vestkysttouren i Bergen vil det bli ført score vha websiden www.discgolfmetrix.com .

Etter runden må du gå gjennom scoren din for alle hull og sjekke at det er ført riktig på deg. Så snart som mulig etter runden må du gå til sekretariatet og signere på at scoren er riktig.

 

-----

Mange vil ikkje vete kva score dei har under runden og heller ikkje andre spelere (på samme eller andre grupper) sin score.

Det reknes som svært usportslig å fortelle dette til spillere uten å spørre først.