For å bekjempe mørket starter stormcup kl 1715 - oppmøte kl 1710.

Me testar og ut muligheten for å føre score digitalt.

Ettersom det har vist seg ganske vanskelig for mange å få levert score (og i praksis kun mellom dei som fører digitalt) så tester me ut Disc Golf Metrix til scoreføring for dei som ønsker det.

Dette vil og lette litt på arbeidet til dei som administrerer stormcup.

 

Om du skal være med så kan du registrere deg på Disc Golf Metrix