Stormkast er på utkikk etter kandidater til styret 2018. Dette blir første året med ny struktur på styret.

Vi håper at en klargjøring av ansvarsområder vil gjøre det enklere å vurdere hvorvidt du kan delta i styrearbeidet. Utover de følgende ansvarsområdene vil et styremedlem forplikte seg å delta på styremøtene (ca. 4 i året). Det er også mulig at en kan få tildelt ekstra ansvarsområder etter samtale med leder.

 

På styremøtet 03.12.17 ble det diskutert et forslag for ny styre-struktur for 2018. 

Bakgrunnen er at enkelte medlemmer, særskilt styreleder, har hatt svært høy arbeidsbelastning og dette er ønskelig å fordele i større grad. Dette vil skje som en følge av å velge inn 2 nye medlem, i tillegg vil alle styremedlem få klart definerte ansvarsområder. Forslaget er som følger:

Posisjon

Ansvarsområde

Styreleder

Ekstern kontakt, og oppfølgning av andre styremedlemmer. Epost ansvar for eksterne.

Nestleder

Intern ansvarlig, medlemslister, lisens og sosial kontakt . Epost ansvar for interne.

Medlem

Turneringsansvarlig

Medlem

Ukesgolfansvarlig

Medlem

Bane- og utstyrsansvarlig

Medlem

Kasserer

Varamedlem

 

 

Styreleder har ansvar for: ekstern kontakt; samarbeid med eksterne aktører, mediekontakt, etc. og oppfølgning av andre styremedlemmer. I tillegg har styreleder ansvar for eposter fra eksterne aktører.

Nestleder har anvar for: å føre medlemsregister, løse lisens for klubbens spillere, utlever medlemspakker og etablere tiltak som forbedrer det sosiale sammenholdet i klubben. Nestleder skal også være i stand til overta som styreleder dersom bortfall, sykdom etc. I tillegg har nestleder ansvar for eposter fra interne aktører.

Ved turneringsansvarlig forstås det som et minimum: ansvar for å følge opp, og arrengere vestkysttour, klubbmesterskap og putteliga

Ved ukesgolfansvarlig forstås det som et minimum: ansvar for å etablere discgolfmetrix konkuranser, informasjon før og etter, resultater og dele inne i grupper.

Ved bane- og utstyrsasvarlig forstås det som et minimum: ansvar for arrangere dugand, sikkerhet, sette permanent bane med skilt og utkastfelt, og ansvar for

Ved kasserer forstås det som et minimum: ansvar for alle klubbens transaksjoner, føre regnskap for inneværende år og etablere budsjettforslag for kommende år.

Varamedlem skal være oppdatert på overordnet nivå på alle klubbens aktiviteter, slik at en er beredt til å tre inn for et styremedlem dersom bortfall, sykdom etc.

 

Vi håper at DU ønsker å stille til valg ved klubbens årsmøte for 2018! 

Beste hilsen
Stormkast

 

PS: Dersom du kunne tenke deg å stille til valg ta kontak med valgkomiteen sin leder Roar Gjøsæter