For 2018 introduseres Stormtag-challenge!

Det deles ut nummererte plastikk 'tagger' til de medlemmer som tar kontakt.   Taggene har nummer fra 1 og oppover.  Hele målet med Stormtag-challenge er ha  lavest mulig tag når sesongen er over.

For å få en tag med lavere nummer må du utfordre spilleren som har taggen du har lyst på.  Får du bedre score på runden enn den du utfordrer så bytter dere tagger.

 

Regler

 • Du må være aktivt medlem av Stormkast for å ha Stormtag
  • =være en Stormtagger
 • Taggen skal alltid være med når du spiller
  • Den skal være festet slik at den er lett synlig
  • Mister du taggen må du varsle om dette
   • Du får da ny tag
 • Stormtagsesongen strekker seg fra første runde av Stormcup til og med siste runde
  • Når sesongen er over får du taggen til odel og eie
  • Er du ikke tilgjengelig for utfordring i mer enn 4 uker må du levere inn taggen
   • Den med høyest tag på neste Stormcup kan da overta denne!
 • Alle utfordringer må godtas på baner med minst 12 hull
  • Utfordringer skal gjøres før runden
   • Dvs, du kan ikke komme å sei etter runden at det var en utfordring
    • Unntak, automatiske utfordringer (se lenger ned)
  • Du kan ikke tvinge noen til å spille en runde om de faktisk ikke har tenkt å gå en runde
 • Utfordringer er i utgangspunktet 1 mot 1, men en står fritt til å avtale andre varianter
  • så lenge
   • alle ønsker dette
   • ingen i gruppen blir hindret fra å utfordre på denne måten
   • det ikke er automatisk utfordring
 • En må vinne over den som har taggen for å overta den
  • Blir det lik score skifter tag ikkje eier
 • Du kan ikke utfordre samme tag 2 ganger/runder på rad
  • Unntak, automatiske utfordringer (se lenger ned)
 • I turneringer (ukesgolf, NC, etc) er det automatisk utfordring internt på gruppene
  • Den som da får best score får den laveste taggen, nest beste score den nest laveste, etc
   • Ved lik score mellom to eller flere stormtagger
    • de relevante taggene fordeles slik at det innbyrdes forholdet mellom stormkasterene med lik score forblir uendret
  • Når det er ingen andre stormtaggere på min gruppe
   • Du kan da utfordre en annen stormtagger som også er ensom i sin gruppe
   • Er det oddetal ensome stormtaggere i en turnering kan det være en 3-veis utfordring
 • Endringer på topp-5 tagger skal informeres om på Stormtag FB gruppen 
  • andre endringer kan legges inn her
 • Reglene kan bli endret i løpset av sesongen
 • Kontaktperson for Stormtag-challenge 2018 er Roar Gjøsæter (roar@stormkast.no)