Til alle klubber:

Seksjonen har fått en del spørsmål i det siste som vi mener flere kan ha nytte av å både lese og se svarene på. Seksjonen bruker Facebook som en kjapp informasjonskanal ut til spillere/klubber og ledere. Viktig informasjon sendes til klubbene på e-post og så skal klubbene videreformidle dette til sine medlemmer. Seksjonen diskuterer ikke på Facebook. Har dere spørsmål til seksjonen kan dette sendes til: post@disksportnorge.no

Q&A

Spørsmål: Kan Norge arrangere NC og NM uten å tilby de nye aldersklassene +55 og +65 som kom til sesongen 2018?:

Svar: PDGA anbefaler å tilby alle klassene, men det er ikke noe krav. Der er faktisk slik at det er ingen krav fra PDGA om å tilby noe som helst. Dette styrer arrangøren selv. Så svaret på spørsmålet er: Ja - vi kan arrangere NC og NM med de klassene vi har tilbudt i år. Som eksempel kan vi bruke PDGA sin egen 2018 Pro og Am Worlds: Her vil ikke de nye klassene 55 år og 65 år bli tilbudt og de beholder samme klasser som i 2017.

 

Spørsmål: Kan juniorer som har mottatt penger stille i juniorklassen i EM?

Svar: Det er i VM det er amatørkrav. Juniorkravet i EM går på årstall og dette kravet oppfyller alle juniorer som har riktig alder.

 

Spørsmål: Kan man melde seg på i en klasse for så å skifte til en annen klasse ved turneringsstart?:

Svar: Spillere som kvalifiserer til å melde seg på seg på i en klasse, enten på bakgrunn av NC-plassering eller PDGA-rating, kan ikke melde seg på i en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige påmeldingen. (Hentet fra arrangementskriteriene som ligger her: http://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/2015/02/Arrangementskriterier_Diskgolf.pdf).

 

Spørsmål: Hvorfor åpner ikke ventelista før i fase 5?

Svar: Grunnen er at alle klasser skal få lik mulighet til å sikre seg de siste plassene som blir frigjort i fase 5. I sesongen 2017 så vi at de første plassene på ventelista alltid ville bestå av Grand mastere og Mastere hvis vi ikke hadde en begrensning. Dette fordi det var disse klassene som først nådde maks antall plasser. Dette hadde igjen ført til at det stort sett ikke hadde vært mulighet for spillere i de resterende klassene å komme med. Når ventelista åpner for alle i fase 5 vil alle klasser ha lik mulighet for å komme så høyt oppe på ventelista som mulig.  

 

Spørsmål: Hvorfor tilbyr vi ikke Grand master spillere EM-plass?

Svar: Seksjonen har i tillegg til Openklassen valgt å fokusere på yngre spillere og dameklassen til EM 2018.  Hvis vi som idrett og idrettsledere ønsker flere juniorer og damer - som er de klassene vi rekrutterer dårligst i – mener seksjonen at vi bør tilrettelegge for disse klassene ved å tørre å satse!