Da har Lynghaugparken blitt oppdatert med nye lendemålinger på DiscgolfMetrix, og i den forbindelse tar vi en analytisk titt på 450 rundene som har blitt spilt banen.

Når vi ser på hvordan hullene gjør det i forhold til par er det tydelig hvilke hull det er som er vanskelig (hull 17, 16 og 6) og hvilke som er de lette (hull 10, 9 og 4). De forteller oss også at gjennomsnittsscoren på banen er på 6 .5 over par.  For den enkelte leser kan en være oppmerksom på at en par på de nevnte «vanskelige» hullene er like vanskelig som en birde på de nevnte «lettere hullene», og derfor en strategi om par på de vanskelige vil dermed være like effektivt for en god plassering som birdie på de lettere hullene.

I dette plottet kan vi se hvor ofte de ulike hullresultatene forkommer på de ulike hullene. Dette gir et mer detaljert bilde av hva det er som er årsakene til effektene vi ser i plot 1. Vi ser her at hull 9 og 10 har svært høy birdie rate, på et kort med 5 tilfeldife spillere er det forventet at 2 av dem vil birde her! Men i andre enden ser vi også hvorfor hull 6 og 16 er så vanskelige, det er nemlig en fryktelig høy prosent med triple bogeys, henholdsvis 6% og 8%, heftig! Her er det altså tydelig at et «safe» spill vil sikre deg en god plassering. Men kanskje det rareste hullet med tanke på hullresultat er hull 12. Her er birdie, og bogey, de vanligste resultatene med 29%. Par kommer inn på skarve 26%. Kansje dette forteller oss at hullet fordeler på tilfeldighet fremfor spillerene sine ferdigheter? Det er mulig dette hullet skal opp til revisjon i banekomiteen.

Hva er dine tanker om banen? Syns du noen hull er for enkle,  noen for vanskelige, eller det noen tåpelige mandoer? Skriv til banekomiteen på bane@stormkast.no  (Alle tilbakemeldinger taes i mot med stor takk, og kanskje vi vil endre banen i en retning du ønsker!

Dataene er hentet herfra.