I 2019 er da 20 år sidan Stormkast - Bergen Frisbeeklubb blei stifta!

Ditta vil sjølvsagt bli markert gjennom året!

Klubben blei formelt stifta 19/4 1999, den gong som Bergen Frisbeebklubb (BFK).  Bak klubben stod to måløyværinga; Tor Øyvind Tennebø og Torbjøn Moe.  27. august kom bekreftinga på at klubben var formelt tatt opp i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè. 

Rundt 2004 og 2005 slakka aktiviteten litt av, men samtidig hadde den uformelle klubben Stormkast dukka opp.  Bak dette stod Tor Løseth, Jørn Ove Stokka og Roar Gjøsæter.   Disse kom i kontakt med BFK og da blei oppretta eit interimstyre som jobba for å få opp igjen klubben. 

 

Lov blei oppdatert og da blei søkt om navnendring hos NIF og krets.  Begge delar blei godkjent og 4. mars 2006 blei da halde ordinært årsmøte og nytt styre valgt.