Styret viser til innkalling til årsmøte av 18/2 2019.

Årsmøtet avholdes den 4. mars kl 1900 i Kokstaddalen 27.

Under følger saklisten for årsmøtet

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1    Oppgradere korger i Lynghaugparken
10.2    Strategi for sosiale medier
10.3    Tidspunkt for årsmøter
10.4    Bagtags
10.5    Oppgradering av banen i Lynghaugparken
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1     Styreleder
14.2    Nestleder
14.3     Øvrige styremedlemmer
14.4     Varamedlemmer
14.5     To revisorer
14.6    Leder av valgkomiteen
14.7     Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
14.8     Varamedlem til valgkomiteen
Sak 15: Styret informerer

 

Sakspapirer sendes medlemmer som ønsker dette - ta kontakt på styret@stormkast.no

Alle sakspapirer vil være tilgjengelig på årsmøtet