På den store gratiskonserten i Framohallen i kveld er Stormkast tildelt 90000 kroner fra Sparebanken Vest til oppgradering av Lynghaugparken.

Vår søknad til Sparebanken vest Hjertebank bar frukter og vi er veldig stolte over å ha fått tildeldelt midler.

 

Klubben skal gjennom vinteren planlegge samt jobbe opp mot komunen og så håper vi å komme godt i gang i løpet av våren med det vi ønsker å få til.

Prioritert er skilting av banen, både utkastskilt og infoskilt dersom mulig.