Som mange nok har fått med seg er det store oppgraderinger på gang i deler av Lynghaugparken i år og dette vil påvirke banen vår en god del.

Her følger litt info om hva som er status og hva som kommer til å skje framover.

 

Arbeid i parken

Kommunen planlegger en større oppgradering i området fra skateparken og ut mot vannet langs kanalen.  Kanalen skal legges om og den skal åpnes helt fram til veien ved skolen.  Det skal lages ny plass-støpt skatepark der sjakkbrettet er i dag og på gresset ved fairway 1 skal det lages et "naturlig leke/aktivitetsområde".

Det skal og plantes trær ved krysset nedenfor utkast 7.

Som en forstår vil dette medføre at det kommer inn store anleggsmakiner og området vil bli avsperret i en periode.

Det er ikke 100% avklart når arbeidet starter, men det skal skje i løpet av våren.

Arbeidet her vil påvirke det som i dag er hull 1, 2, 5 og 6.


Arbeid på kirken

Kirken skal få nytt tak og stenger rundt 1. juni og forblir stengt fram til vinteren.  Det vil i deler av perioden nødvedigvis komme opp stilas og deler av området vil kunne bli avstengt.

Dette vil i all fall påvirke dagens hull 17.Endring av bane

Klubben planlegger å endre banen for sesongen 2020 og håper å kunne ha samme oppsett gjennom hele Stormcupsesongen.  

I utgangspunktet kommer vi til å bare bruke området som hull 6 til 18 er i.  Dagens hull 3 og 4 vil ligge ganske isolert fra resten banen og vi prøver å få satt 18 hull uten å måtte bruke dette området i år.

Dette vil medføre at noen hull mest sannsynlig vil komme til å dele korger eller utkast, samt vil det bli kryssninger mellom hull.  Så det vil kreve endel mer disiplin av kasterene siden det blir flere interne konflikter på banen.
 

Endringene vil skje i løpet av kort tid og det er flott om folk er klar til dugnader på kort sikt.

 

Oppgradering av bane

Som kjent fekk klubben tildelt middler fra Sparebanken Vest sitt hjertebankfond

Vi har hentet inn tilbud på utstyr og jobber med kommunen for å avklare hva vi kan gjøre og når. 

Det vil planlagt et nytt og mer permanent baneoppsett og det vil bli endel dugnader ute på banen i løpet av året.