Det har tirsdag kveld blitt gjort store endringer på banen i Lynghaugparken.

Bakgrunn

Det har i det siste vært en kraftig økning i antall spillere på banen og selv om de fleste av de oppfører seg bra og tenker før de kaster, er det mange som kaster uten å tenke.

Dette kan skape farlige situasjoner som egentlig er helt unødvendige på hol som er veldig oversiktlige og i utgangspunktet helt uproblematiske. Dessverre greier ikke endel se konsekvenser av det de gjør og tror de aldri gjør feil eller bommer, ev rett og slett bryr seg ikke.

 

Endringer

Det som fram til for et par uker siden var kjent som hull 6 (aka "mandobjørka"), hull 7 og hull 11 (aka "Lekeplassen") er fjernet helt.   Hullnummerering er følgelig og endret.

Inn kommer følgende 'nye' hol:

Nytt hol 5
Fra veien og opp til samme korg som (nye) hull 7.  Dobbel mando mellom høye bjørker, så en må kaste rett fram over der som (gamle) kurv 7 stod.  Dropsone er på tee.

Dette er en variant av et av de eldste hulla i Lynghaugparken og har røtter tilbake til rundt 2001 !
Orginalt var dette hull 4 på banen.

De som spiller hull 5 har vikeplikt for de som spiller hull 6, 7 og 8 !


Nytt hol 10
Et helt nytt hull.   Utkast ved lekeplassen og kurv oppe i skråning.

Viktig at en tar hensyn til hull 6 og 9 som spilles veldig nær dette hullet.

 

Nytt hol 12

Deler utkast og fairway med hull 16, men kurv er plassert oppe til venstre.  Mando som på hull 16.

Dette holet er også en versjon av et tidligere hull, men endel snillere nå enn den gang.  Holet er det egentlige "Ut av dalen"-holet, men etter norgescup i 2008 blei dette hullet også kjent som Tønsberghullet pga frustrasjon over hullet fra våre venner der.

De som spiller hull 12 har vikeplikt for de som spiller hull 16

 

Oppdatert banekart

Oppdatert banekart finnes som alltid på bane.stormkast.no

 

Gjenstående arbeid

Vi planlegger å merke noen av de nye utkastene litt bedre, dette vil bli gjort i løpet av kort tid.   Videre skal mando på hull 5 markeres

 

Kommer det mer?

I forbindelse med oppdateringen av parken og kirken vil det nok fortsatt komme endel endringer.  Men disse ligger noe fram i tid og vil forhåpentligvis ikke være så omfattende.

 

Oppgradering av banen

 Som tidligere informert om skal banen på sikt oppgraderes.  Dette arbeidet er nå litt på is pga kornoasituasjonen som og utsetter komunens planer i parken og dermed også avklaringer vi trenger.