Her finner du de ekstra reglene som gjelder til gjennomføring av Stormcup når det er innført tiltak i forbindelse med koronaviruset. Artikkelen oppdateres ved endringer slik at den inneholder gjeldende informasjon.

Merk! Artikkelen er sist endret for 3 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Banen er stengt hver tirsdag mellom kl. 17:00 og kl. 21:00 for spillere som ikke deltar på Stormcup. Det er viktig at spillere som deltar på Stormcup gir beskjed til evt. grupper med casuals om dette. Det vil også bli skiltet om ved hull 1. 

Stormcup og koronaregler

Stormcup er satt opp med et ekstra sett regler for å oppfylle myndighetenes krav til organisert idrett. Retningslinjene til NAIF er lagt til grunn, i tillegg til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Her vektlegges spesielt viktigheten av avstand mellom mennesker, å holde seg hjemme ved symptomer på sykdom og å unngå berøring av samme gjenstand. Så lenge myndighetene har innført tiltak vil Stormcup bli gjennomført med disse ekstra reglene. Det forventes at deltakere følger disse reglene til enhver tid. Dersom vi ser at reglene er vanskelig å overholde, kan Stormcup utsettes inntil myndighetene godtar fri aktivitet. Ser du noen som bryter reglene? Gi en vennlig påminning – det er mye å huske på!

Det må bli spilt minimum 15 runder av Stormcup 2020 for at sesongen skal bli gjeldende. Ved nye tiltak som hindrer oss i å gjennomføre ukesgolf med fellesstart vil Koronacup med golfstart bli gjeninnført. 

 

Generelle regler som gjelder ved all bruk av banene:

1. Følg alltid karantene- og isolasjonsreglene som er satt av myndighetene! Les mer her.

2. Ikke meld deg på dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse. 

3. Deltakerne skal til enhver tid holde minst 1 meters avstand til hverandre.

4. Deltakerne skal unngå å berøre samme gjenstand

5. De generelle smittevernreglene om god hånd- og hostehygiene skaloverholdes

6. Ingen high-fives, klemming, håndtrykk eller fistbumps.

7. Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader.

8. Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

 

Ekstra regler for Stormcup:

1. Maks antall deltakere: 48.

2. Påmeldingen stenger 1 time før start (kl. 17.00). Etter dette er det ingen mulighet til å melde seg på, selv om det er ledig plass. 

3. Påmelding i 2 faser. Første fase er kun for medlemmer av Stormkast - Bergen Frisbeeklubb og åpner tirsdager ca. kl. 21.00. Andre fase er åpen for alle og åpner søndager ca. kl. 18.00.

4. Gruppene er klare senest 30 minutt før start (kl. 17.30). Du finner din gruppe på Disc Golf Metrix, samme side hvor du meldte deg på. Gruppenr. er det samme som nr. på hullet du starter på.

5. Ingen fellessamling i forkant

6. Oppmøte på starthull. Runden starter kl. 18.00. Møt opp litt før. 

7. Kun oppvarming ved eget starthull. 

8. Unngå kontakt med kurven så godt det lar seg gjøre. 

9. Putter innenfor 2 meter som bare skal «legges» i kurven, fås. Det vil si åpenbare putter. Dette for å begrense kontakt med kurv. Er du 2 meter fra kurv, men med hindringer som høydeforskjell eller trær/greiner må putten settes. Spør gruppen om usikkerhet oppstår.

10. Minst ett hull mellom gruppene. Tar dere igjen gruppen foran, vent med å gå til tee til gruppen foran har gjort ferdig sine utkast.

11. Stormtag er ikke i spill og skal ikke byttes etter runden.