Det er mange som lurer på hva som skjer med banen i Fyllingsdalen og her prøver vi å komme med litt informasjon om noe av det vi har fått spørsmål om.

Oppdatering av bane

Som mange veit fekk klubben tildelt penger av Sparebanken Vest som skal brukes til å oppgradere banen.

Korona har satt denne kraftig på hold, dette mye siden prosjektene til kommunen i parken også blei utsatt.   Klubben er i dialog med både kommune og Sparebanken rundt situasjonen.

Kommunen er i gang med å fullføre kontraktsforhandlinger med entrepenører og leverandører, men vi har ikke fått noen dato får når arbeidene starter (dei veit ikke sjølv enda).  Vi venter på godkjennelse på korger og utforming av skilt før vi kan gjøre noe, samt vi må få en oversikt over hvilke områder vi har tilgjengelig før vi kan få laget teeskilt.

Vi håper at dette ordner seg i løpet av kort tid og at vi kan kalle inn til dugnader utover høsten

 

Hvorfor er banen lagt om når det ikke  skjer noe graving ?

I vår blei det gjort store endringer på banelayout og banen er nok nå blitt mye lettere og mindre utfordrende.  I tillegg er det blitt endel steder med dels store konflikter mellom hull.

Disse endringene har ingenting å gjøre med det kommunen planlegger i parken, men bare med sikkerhet ovenfor andre brukere.

Korona har medført en eksplosjon i antall nye spillere og det var (og det er fortsatt) mange som rett og slett ignorerte de tilbakemeldinger som ble gitt.

De hulla som ble fjernet vil garantert ikke komme tilbake i sin opprinnelige form som del av et fast oppsett.

 

Gressklipping

Endel har etterlyst mer klipping av gress på banen, i særedeleshet da hull 3 og 4.

Disse hulla ligger innenfor et område som er 'våtmark'/sumpmark og opp mot et hekkeområde så vi har ikke lov å klippe her.  Kommuen kan finne på å klippe her fra tid til annen, men det er det! 

Send ev fram en spotter for å se hvor kastene lander.

 

Redusere banestørrelsen?

Endel steder på banen er det som alt nemt konflikt mellom flere hol og det oppstår endel kø og frustrasjon.

Det blir diskutert å kutte ned antall hull for å løse opp i dette.  Arealet vi har tilgjengelig er svært begrenset og det er vanskelig å lage gode trygge hull  og det er rett og slett svært vanskelig å løse opp i konfliktene uten å redusere antall hull.

Vi ønsker som de fleste å ha en 18 hulls bane, men det er en del ting som tilseier at banen blir bedre med færre hull.

 

 Lurer du på noe mer om banen?

Ta gjerne kontakt med klubben på styret@stormkast.no eller snakk med noen av dei som er i styret dersom du lurer på noe mer. Er ikke alt vi kan gi gode svar på siden vi venter på andre, men vi prøver å svare så godt vi kan.