Baneoppsettet i Lynghaugparken er endret - 3 hol fjernet!

Årsaken til at en fjerner hull er sikkerhet og interne konflikter mellom hull. 

Det er foreløpig ikke funnet plass til gode og sikkre nye hull, så banenoppsettet er nå 15 hulls.   Det vil ganske sikkert komme flere endringer i løpet av ikke for lang tid.

 

Banekart og hullbeskrivelser er oppdatert, men det er foreløpig ikke gjort oppdatering på hullnummer.

 

Endringer:

 

Hull 7 aka "Dobbel mando (som ikke er dobbel mando" aka "Den lange opp bak steinen"

Et av dei eldste hulla på banen.  Her har en i løpet av de siste ukene sett flere spillere kaste mens det er folk på veien nede til høyre og at disken har turnet over og ned mot vei og folk.  Dette er en mulig risiko som en ikke kan akseptere og kurv er alt fjernet.  

 

Hull 5

Delte kurv med hull 7 så dette er nå endret.   Hull 5 har fått ny kurvplassering som er endel nærmere enn før og her blir det nok et veldig jag etter ace.  En kan risikere at hull 5 og fjernes, da pga at de som kaster ikke tar hensyn til de som bruker grusveien og sperrer for disse. 

Hull 11

Var farlig for andre som spillte hullet.  Her ble det ofte kastet før folk var ferdig med å putte og det kom disker ned i andre fairwayer.  I tillegg var det svært gjørmete og hullet var med på å gi dårlig flyt.  Kurven her nå fjernet.

Hull 12 aka "Ut av dalen med Tønsbergrull"

Hadde konflikter med de meste av hull i området (11, 13, (14,)15 og 16.  Så kurv her er fjernet.