Det kan nå være mulig å få gjennomført ditt baneprosjekt!

Når banen i Lynghaugparken får nye korger har klubben endel korger som skal få nytt liv.  Vi ønsker ikke å selge disse korgene, men foretrekker at de får nytt liv i Stormkast sitt nærområde, dvs i Bergen kommune.

 

Planen er å se om det finnes noen som har et lite baneprosjekt som trenger korger, eventuelt en god plassering til en puttekorg eller to.

Med et lite baneprosjekt tenker vi en bane på 3-5 korger og gjerne flere utkast pr korg.

Banene skal være offentlig tilgjenglig slik at alle kan bruke dei, eneste begrensning er skolebaner som bare kan brukes utenfor skoletid.

 

Betingelser

Korgene forblir Stormkast sin eiendom og lånes ut for 2 år med mulighet for forlengelse. Prinsippet er at kurvene kommer til nytte. Blir kurvene brukt vil låneavtalen kunne forlenges. Hvis kurvene ikke blir brukt vil Stormkast forbeholde seg retten til å omplassere kurvene til et mer egnet område.

 

 

Klubben garanterer ikke at noen eller alle korgene vil bli brukt til noe slikt