På et hemmelig sted i Bergen står 18 korger og venter på å bli satt opp i Lynghaugparken !

Ved hjelp av Sparebanken Vest og egne midler har klubben kjøpt nye korger som skal opp i Lynghaugparken.

 

Året i år har vært merkelig på alle måter og prosessen med oppgradering av banen har dradd ut.  Korona har forsinket og påvirket mye og vi har feks måtte hente inn priser på korger to ganger ettersom kommunen ble så forsinket i sin prosess at tilbudene vi hadde fått gikk ut på dato.  Men korger har blitt godkjent, kjøpt og levert!

 

Når kommer det nye korger i parken?

Dette er det alle lurer på og vi har ikke et veldig godt svar enda ettersom det er noen utfordringer.

 

Graving og bygging i parken

Kommunen har store planer for området ved skateparken og hull 1 og 2.   Arbeidet her skulle vært i gang for lengst, men korona har forsinket dette.  Det siste vi har fått opplyst er at dei vil starte arbeidet før nyttår.

Hull 1 og 2 vil direkte påvirket av dette og vil nok ikke bli spillbare så lenge det graves. Men vi håper å få hullene tilbake på sikt.

 

Lagring/ny plassering av gamle korger

Klubben har også et logistisk problem i forhold til lagring.  De gamle korgene er fullt brukbare og skal tas være på, men vi har ikke et godt sted å lagre de inntil vi finner ny plassering til de. Og før vi har en løsning på denne utfordringen kan vi ikke sette opp de nye korgene.

Les mer om hva som er planen for de gamle korgene.

 

Frost

Vi håper å få komt i gang før frosten kommer, men når den slår til er det vanskelig å få gravd opp korger både opp av bakken og ned i bakken.

 

Skilting

Skilting står på listen over ting som skal gjøres. 

Her må vi finne design og utforming som skal godkjennes av kommunen.  Videre er vi avhengig av et baneoppsett som er noenlunde låst. 

Og som de fleste har merket har det skjedd veldig mange endringer siste året.

Med store mengder nye spillere så ble det tatt drastiske grep for å sørge for sikkerheten.  Videre er det blitt endringer som følge av arbeidene på kirken og vi er informert om at kommunen begynner sitt lenge varslede arbeid ved skateparken og ut til vannet før nyttår.   Og så har vi et aldri så lite problem med gjørme som må løses.

Så det kommer til å bli flere endringer.

 

Målet til klubben er å kunne få satt et oppsett som er sikkert, morro og som vi ikke skal ha behov for å endre på en god stund framover.  

Det kan godt være at vi ender opp med et oppsett som ikke har 18 hull.  Vi ønsker å få til 18 hull, men ikke for enhver pris.

 

Utkast

Vi ønsker å ha plattformer med kunstgress som utkast på alle hull.  

Det er endel steder vi sliter med å få dette til på en god måte mtp ønsker fra kommunen, men vi håper på sikt å få til dette på alle hull som ikke er plassert på asfalt eller annet fast underlag.

 

 

Vinterbane

Noen korgplasseringer kan vi ikke ha i vinter og det vil i løpet av kort tid bli gjort endringer for å unngå at noen kjører akebrettet sitt inn i en korg.