Digitalt årsmøte onsdag 10, februar

 

Til medlemmene i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb                                       Bergen, 20/1 2021

 

Innkalling til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. februar klokken 1900 digitalt på vha Google Meet.

Påmelding til årsmøtet må gjøres innen 9. februar klokken 1900 ved å registrere navn og epost på dette skjemaet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27. januar til styret@stormkast.no .

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stormkast.no. Medlemmer som ønsker saksdokumenter kan få dette tilsendt etter denne dato ved å ta kontakt med styret på styret@stormkast.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stormkast - Bergen Frisbeeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stormkast - Bergen Frisbeeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stormkast - Bergen Frisbeeklubb lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret  kontaktes på styret@stormkast.no .

 Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret  

 


 

 

Saksliste og Agenda

Det er ingen innkomne saker.

Agendaen er som følger: