Leverandøren klubben har brukt for klubbshoppen har sluttet å levere klubbshopper.

Det blir jobbet med å finne en ny løsning for å skaffe klubbklær til folket