Det er gjort endringer på baneoppsettet i Lynghaugparken

Baneoppsettet oppdateres kontinuerlig ut fra bruken av banen, slitasje, sikkerhet og spillbarhet med mer.   Noen endringer er små, andre mer omfattende.

  

Offisielt baneoppsett finner du på  www.lynghaugparken.no

Opppsett på feks DG Metrix eller i UDisc må ses på som illustrasjoner og er ikke garantert å stemme med det som skal spilles.

 

Hull 2

OB og Mandoregel på høyresida har vært litt uklar så der har vi nå gjort noen presiseringer.

Om du misser mando her har du først kastet inn i OB.   Du spiller derfor ditt neste kast fra der du gjekk ut i OB og får et straffekast.

Dropsonen skal altså ikke brukes og vil bli fjernet.

 

Se hullet på www.lynghaugparken.no

 

 

Hull 4

Hull 4 har lenge vært det mest omstridte hullet på banen.   Har har en ikke hatt noe valg, en har måttet gå for øyen, og folk har stort sett fått enten 2 eller ob 4.

Nå har en utvidet det gode området til og gjelde foran tee. 

Det er med andre ord ikke lenger en øy, og en har muligheten til å spiller konservativt og en ganske sikker 3'er, eller gå for den og få 2 eller ob 4.

Merk reglene på hullet her:  Går du OB på første kastet fra tee, da går du til dropsone.  For alle andre kast som går OB er  det vanlige OB-regler.

 

Se hullet på www.lynghaugparken.no 

  

Hull 11

Kurv er tilbake i A-posisjon, ute på kollen.   Hazard-øyen er igjen markert, men nå i en mer snill utgave for de som ikke kaster så langt.

 

Se hullet på www.lynghaugparken.no

 

 

Hull 12

Kurven er flyttet ned i kort posisjon.  

Dette er vekk fra gjørmen og vinterposisjonen.

 

Se hullet på www.lynghaugparken.no

 

 

Hull 14

Hull 14 er IKKE ENDRET !

Det er bygd en ny og utvidet antirullevegg her, men den endrer ikke hullet.   Dette er ikke en OB-grense og en får ikke noen form for relief fra veggen.

 

Se hullet på www.lynghaugparken.no