Det er satt opp egen puttkurv i Lynghaugparken

I kveld ble det satt opp en puttkurv på grusbanen slik at det blir mulig å trene litt uten å være i veien for dei som spiller runder.

På sikter er planen å få markert ulike avstander rundt denne.

 

 

Vil også på det sterkeste oppfordre til å IKKE bruke grusbanen til å trene drives og lange kast på - det er rett og slett ikke et egnet sted.

Det er altfor nært vei og sti, og en ser altfor ofte folk feilberegne egne kast og ikke ta hensyn til vind og sikkerhet.

 

 

Bildet viser arbeidsleder og slave i aksjon