Blå pinner ?   Røde?  Gule?

 

Stormkast har et pinnedyr som trofè og en bane full av pinner i alle mulige farger.

Her er en oversikt over hva de ulike fargene betyr.

 

Pinnene skal i utgangspunktet være hvite, men kan ha ulike farger på toppen.

Vi trenger forresten noen som har lyst å male alle pinnene, så rop ut om det er deg !

 

Hvit pinne

Hvite pinner definerer en OB-linje.    Selve linjen er del av OB

OB er et område du ikke har lov å bli liggende i.

Om hele disken blir liggende i OB får du et straffekast og må kastet neste kast enten fra:

 • Der du nettopp kastet fra
 • Fra der du sist var på godt område
  • Du kan markere hvor som helst innenfor en radius på en meter fra der du fløy OB - dette selv om du kommer nærmere korg.
  • Du kan etter å ha markert trekke deg så langt bakover vekk fra korg som du vil (så lenge du ikke står i OB) og markere på nytt - dette uten ekstra straff.
 • Fra en dropsone om det er definert en for OB

Du har ikke lov å stå i OB når du kaster, så om du blir liggende nærmere enn 1 meter fra en OB-linje kan du flytte opp til en meter vinkelrett ut fra OB-linjen, også om dette flytter deg nærmere korg.

Les reglene hos PDGA

 

Gul pinne

Gule pinner definerer en hazard linje.

Et hazard område er et område du helst ikke skal lande i og du får et straffekast om du blir liggende helt og holdent i hazard.

Du kaster som vanlig fra der du ligger.

En får ikke flytte vekk fra hazard linjen om en ligger nær denne.

Les reglene hos PDGA 

 

Rød-/oransj-pinne

Røde (/oransje) pinner indikerer en mandolinje eller en dropsone.

En mandolinje er en linje som disken ikke har lov å fly over (eller røre i det hele tatt). 

Mandolinjer starter i praksis alltid ved en mando og definerer et plan som går (stort sett) vertikalt rett opp.

Om disken bare så vidt flyr over linjen (uavhengig av retning) så har du bommet på mando og du får et straffekast og må gå til dropsone og kaste neste kast derfra.

Les reglene hos PDGA

 

Blå pinne

Blå pinner kan ha to ulike betydninger.

Tilfeldig-/Casual-område

Et casual-område er et område en ikke skal stå i og kaste.  

Et casual-område er

 • Alt vann på banen som ikke er definert som OB er å rekne som tilfeldig vann
 • Område merket som causal med blå pinner.

En skal ikke stå i et casual område å kaste, men trekke seg direkte bakover langs linjen som går fra korg gjennom disken og til første sted som ikke er casualt [sic].

En får ikke straffekast.

Les reglene hos PDGA

 

Relief-område

Et relief område spilles akkurat som et OB-område - med det unntak at en ikke får straffekast for å bli liggende i et.

Vi har i skrivende stund ingen relief-områder på banene våre

Les reglene hos PDGA 

 

Pinne med flere farger

Pinner med flere farger er ganske enkelt del av flere linjer. 

Så er en pinne både blå og rød så er den med på både en mandolinje og en casuallinje


Pinne med ulike farger på ulike sider

Enkelte linjer skiller fairwayene til to hull og kan ha ulike regler.

Det er da fargen en ser når en står i rett fairway og ser i den retningen hullet går.


Hull 8 og 9 i Lynghaugparken deler i skrivende stund en linje, men har ulike regler:

 • Står du i fairwayen til hull 8 ser du at pinnene har gul topp og de definerer en hazard til høyre
 • Står du i fairwayen til hull 9 ser du at pinnene er helt hvite og de definerer ob til høyre