Det skal gjennomføres arkeologiske undersøkelser i parken og det medfører graving

Det vil i et par uker fremover bli gravd flere steder i parken i forbindelse med arkeologiske undersøkelser.

Banen blir ikke stengt så lenge folk tar hensyn.


Det  skal graves flere "undersøkelsessjakter" på 3 x 12 meter og det vil bli brukt gravemaskin til grovarbeidet.  Vi har ikke fått noe info om eksakt hvor det skal graves, men ut fra det vi har greid å skaffe av info er det i praksis snakk om at områdene ved hull 7 til og med 16 som kan bli berørt.

 

 

Spesialregler i forbindelse med gravearbeid - oppdatert 20/6

 

 • Hopp over hull dersom det er fare for å treffe de som jobber eller utstyret deres.  
  • Skriv par og gå videre til neste hull dersom dette er ledig.
  • Dette skal man gjøre uansett om det er fare for å treffe folk
 • Du skal ikke stå nede i undersøkelsessjaktene eller i jordhauger fra disse.
  • Det gis opp til 2 meter relief til disse
   • Dette betyr at du skal trekke deg rett bakover fra kurv til første plass som ikke er i sjakten eller jordhaug
   • Du kan videre trekke deg opp til 2 meter fra dette punktet
   • Du får ikke straffekast
 • Du skal ikke stå der det har vært gravd eller i jordhaugene.  Det spilles som relief-område
  • Dvs, det spilles som om det er OB, men du får ikke straffekast

 

Vi håper alle er flinke til å ta hensyn og at dere varsler andre som ikke har fått med seg spesialreglene.

 

 

Bilde:

Mårten Teigen/Kulturhistorisk museum, UiO.

Lisens: CC BY SA 4.0