Trenger du lisens ?

Tidligere har det vært påkrevd fra forbundet at alle medlemmer i klubben hadde lisens og dette ble bakt inn i medlemsavgiften.

I år er dette endret og lisens er frivillig.   Medlemsavgiften er den samme ettersom klubben må betale 100 kr pr medlem til forbundet i 'klubbavgift'.

 

Trenger eg lisens ?

Det er relativt få sammenhenger der du ha lisens, men det betyr ikkje at det ikkje er nyttig med lisens.

Dei ulike lisenstypene er:Diskgolf breddelisens - kr 50

Denne gir deg forsikring til en billig peng.

Det er samme forsikring som de andre lisensene gir, noe som betyr at den dekker både trening og i alle konkurranser - MEN den gir ikke rett til å starte i NC, NM, US og NAIF tourer.

 


Diskgolf konkurranselisens - 250 kr

Påkrevd for NC, NM, US og NAIF tourer.

 

Diskgolf juniorlisens - 125 kr

Til og med det året du fyller 18 slipper unda med halv pris på lisensen.

Hellers lik som konkurranselisens.

 

Ultimate konkurranselisens - 250 kr

Konkurranselisens som følger ultimatesesongen i steden for kalenderåret slik som diskgolf lisensene gjør.  Det betyr at den gjelder fra 1/7 til 30/6 påfølgende år.

Samme dekning som diskgolfkonkurranselisensen.

 

Utvidet forsikring

Du kan kjøpe bedre forsikring.  Den gir feks raskere og mer behandling enn std.

Les mer her

 

Oppgradere lisens

Du kan oppgradere lisensen tidligere ved å betale mellomlegget i pris.

Les mer om det her


Eg trenger lisens !

Dette kan du fra 10. mars fikse sjølv!

Logg inn på Lisensportal Diskgolf på Isonen og benytt sjølvbetjeningen der

 

 


Info fra forbundet rundt lisens

På forrige klubbledersamling bestemte medlemsklubbene følgende for lisens:
Lisens for 2023
Skal man delta i en NAIF relatert aktivitet (samling, landslag) eller delta i seriespill (Norgescupen, NAIF diskgolf tour, Ultimateserien eller NM) man løse konkurranselisens.

Satser:
Diskgolf konkurranselisens NOK 250
Diskgolf juniorlisens (t.om 18 år) NOK 125
Ultimateserien konkurranselisens NOK 250
Utvidet lisens + 340 kr i tillegg til ordinær lisenssats.
Løser man lisens er man i tillegg forsikret hvis man blir skadet. Dette gjelder både i konkurranse og på trening, også egentrening så som løping og trening på treningsstudie.

Ønsker man å løse en lisens for å være forsikret selv om man ikke spiller på en «NAIF sanksjonert aktivitet» kan man kjøpe en «bredde-lisens» Denne koster 50 kr.

Nytt av året er at lisenser kjøpes i egen lisensportal i Isonen – dette kan gjøres av utøver utan at klubben trenger å utstede lisens. Link til portalen er: https://isonen.no/event/clqxu6o9c06s2f0i5uprv4o0h/
Her er litt info om lisensene og hvilke forskjeller der er:
Om en utøver skal ha bredde/konkurranselisens eller utvidet lisens er en vurderingssak.

Det er ingen forskjell når det kommer til utreding av en skade. Forskjellen ligger i oppstart/bestilling av behandling.
Har en utøver en ordinær konkurranselisens kan det ta opptil 60 dager ventetid fra en skade er meldt elektronisk til man får behandling. Med utvidet lisens er dette så raskt som mulig etter at skade er meldt elektronisk.
I tillegg har en med utvidet lisens tilgang på idrettens skadetelefon. Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Den sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
Mer informasjon om lisens, forsikring, hva forsikringen dekker, hvordan man utvider forsikring samt hvordan man melder skader finner du her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

 

 

 

 

----

Les detaljer på
https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/#priser-og-perioder

 

 


Bilde:

License: Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0
Attribution: Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/
Original Author: Nick Youngson - link to - http://www.nyphotographic.com/
Original Image: https://www.picpedia.org/highway-signs/l/license.html